Ο χάρτης λέει μια ιστορία

Το μάθημα project ‘ο χάρτης λέει μια ιστορία’ (23 Αυγούστου – 4 Σεπτέμβρη) απευθύνεται σε ενήλικες μαθητές μέσου επιπέδου Β1. Το ευρύτερο θέμα είναι ‘ο χώρος’/‘το μέρος’. Σκοπός του project είναι οι μαθητές, σε συνεργασία με μέλη της κοινότητας, να σχεδιάσουν έντυπα με εναλλακτικούς χάρτες του νησιού, όπου οι τόποι και η γεωγραφία του θα δίνονται με καινούριες αναπαραστάσεις.

Το μάθημα περιλαμβάνει δραστηριότητες μέσα στην τάξη και επιτόπια έρευνα έξω στο νησί. Οι ενότητες μέσα κι έξω από την τάξη αλληλοσυνδέονται δίνοντας στους μαθητές μια πολυαισθητηριακή και πολυμεσική εμπειρία ανάγνωσης της Σχοινούσας. Ολόκληρο το νησί γίνεται ένας καμβάς για να ξετυλιχτεί το project με τους μαθητές να εμβαθύνουν στη γλώσσα και το τοπίο σε μια δυναμική κι ενδιαφέρουσα διαδικασία.

Θα χρησιμοποιηθούν αυθεντικά υλικά και αντικείμενα που θα εξοικειώσουν τους μαθητές με την ζωή στις Μικρές Κυκλάδες και τον τρόπο που αυτή μπλέκεται με την ιδιαίτερη γεωγραφία του τόπου. Για την πραγματοποίηση του προτζεκτ αντλούμε τεχνικές από μεθόδους συμμετοχικής χαρτογράφησης και προφορικής ιστορίας ενώ εμπνεόμαστε με μεθοδολογικά εργαλεία από κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές θεωρίες σχετικά με τη γεωγραφία και το χώρο.

Αυτό το μάθημα χτίζει στα ‘αλφαβητάρια της Σχοινούσας’ πηγαίνοντας την εξερεύνηση ένα βήμα παραπάνω. Τα θέματα του αέρα, του νερού και της γης είναι παρόντα και αναπλαισιώνονται.

Τα έντυπα/χάρτες που θα προκύψουν από το project θα είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες και φίλους του νησιού.

Αν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτή την εμπειρία ή να σας στείλουμε το αναλυτικό υλικό με τις πληροφορίες για το μάθημα, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.