Τ’αλφαβηταρια της Σχοινουσας

Το μάθημα- project ‘Αλφαβητάρια της Σχοινούσας’ θα πραγματοποιηθεί στη Σχοινούσα, ένα από τα νησάκια του συμπλέγματος των Μικρών Κυλάδων από 21 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου κι απευθύνεται σε ενήλικες μαθητές νέων ελληνικών στα επίπεδα Α2 – Β1.

Η έναρξη του μαθήματος ταυτίζεται με το θερινό ηλιοστάσιο σηματοδοτώντας το περιεχόμενο και τον τρόπο ανάπτυξης τους μαθήματος. Στα ‘Αλφαβητάρια της Σχοινούσας’ θα εξετάσουμε νοήματα και ιστορίες γύρω από τρεις βασικούς άξονες: τον άνεμο, το νερό και τη γη. Αυτό θα γίνει με τρείς κυρίως τρόπους: εξερευνώντας, παίζοντας και συνδημιουργώντας μέσα στην, και με την τοπική κοινότητα.

Τα μαθήματα θα είναι ένας μεθοδικός συνδυασμός απελευθερωτικής και δημιουργικής μάθησης μέσα στην τάξη και εξερευνητικής πολυαισθητηριακής μάθησης έξω από αυτή: στο χωριό και τη φύση. Τα μέσα της διδασκαλίας θα είναι αυθεντικά υλικά, ειδικά επεξεργασμένα για την ενότητα που θα αφορούν κομμάτια της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας του νησιωτικού τόπου καθώς και την εμπειρία και τις προφορικές αφηγήσεις των ανθρώπων του.

Η ενότητα ονομάστηκε έτσι από το συνεργατικό project που θα διατρέχει το μάθημα: Οι μαθητές θα δημιουργήσουν συλλογικά και σε συνεργασία με τη κοινότητα ‘τα αλφαβητάρια της Σχοινούσας’ μια σειρά από κάρτες που θα αποτυπώνουν λέξεις/έννοιες που είναι στενά δεμένες με τη ζωή και τα νοήματα του τόπου και αποτελούν με κάποιο τρόπο την ταυτότητα του νησιού. Κατόπιν οι κάρτες θα ετοιμαστούν γραφιστικά, θα εκτυπωθούν επαγγελματικά και από τον Ιούλιο του 2020 θα είναι προς διάθεση σε όλους τους επισκέπτες του νησιού. Τα έσοδα από την πώληση τους θα στηρίξουν το έργο του Συλλόγου Νέων Σχοινούσας, σε συνεργασία με τον οποίο το greekwitheart θα υλοποιήσει τα μαθήματα.

.